Scorekort

Adfærdsscorekort

Ligesom med ansøgningsscorekortet er et adfærdsscorekort et stærkt værktøj til at bedømme risikoen. Dog er der en væsentlig forskel på måden vi bedømmer potentielle kunder og eksisterende kunder. På de potentielle har vi ingen forudgående viden omkring vedkommende. På de eksisterende har vi kundens faktiske adfærd. Det indgår i vores scoringsmodeller ligesom der også indgår eksterne data.

Scoringen af eksisterende kunder sætter et tal på kundernes nuværende og fremtidige betalingsadfærd. Scoringen udtrykker sandsynligheden for kundernes evne og vilje til at overholde fremtidige betalingsforpligtelser. Det kan indgå som et værdifuldt beslutningsværktøj, når der skal fastsættes vilkår for nye engagementer, målrettes nye kampagner m.m.

Teglholm Allé 13, 2450 København SV T: 70275822 E: info(at)noitso.dk