Scorekort

Ansøgningsscorekort

Et ansøgningsscorekort (application scorecard) er et stærkt værktøj til at bedømme en potentiel kundes evne og vilje til at overholde sine fremtidige betalingsforpligtelser på forhånd. Scorekortet kan ikke stå alene, men vil indgå som et naturligt led i en proces til kreditvurdering.
Jo mere præcis en scoring kan laves, jo bedre kan vilkårene for en eventuel kredit defineres.
I vores ansøgningsscorekort indgår variable fra en række datakilder:

  • Oplysninger, som kunden selv har indtastet
  • Metadata om kunden og kundens adfærd
  • Eksterne data

Eksterne data kan typisk være oplysninger fra kreditoplysningsbureauer som Debitor Registret og RKI, oplysninger fra årsopgørelsen og løn fra SKAT, demografiske oplysninger m.m. Meatadata kan være oplysninger om hvilken enhed vedkommende ansøger fra, tidspunkt m.m. Jo flere stærke variable, der kan indgå i scoringsmodellen, desto bedre vil vurderingsgrundlaget være.
Et ansøgningsscorekort kan bruges til automatisk at definere vilkårene for en given kredit – afhængigt af branche og forretningsområde. Det være sig:

  • Kreditmaksimum
  • Rente
  • Antal kreditkort
  • Antal abonnementer
  • Antal telefoner

Scorekortet kan endvidere bruges aktivt i en virksomhedsledelse, som et styringsværktøj for ønsket og forventet risiko. Det kan igen bruges til beregning af kapitalkrav inden for banksektoren og til differentieret prissætning inden for telesektoren.

Teglholm Allé 13, 2450 København SV T: 70275822 E: info(at)noitso.dk