Scorekort

Inkasso scorekort

Inkassoscorekort med høj præcision

For inkassovirksomheder betyder et stærkt inkassoscorekort, at virksomhederne bedre kan skelne mellem de debitorer, som har en høj evne til og vilje til at betale deres fordringer, og de, der sandsynligvis ikke ønsker eller er i stand til at betale deres fordringer. Dermed kan en mere effektiv og målrettet indsats planlægges og arbejdsprocesser optimeres.

Afhængigt af inkassovirksomhedens forretningsmodel, kan scoringen benyttes til:

  • Prioritering af arbejdsindsats
  • Prissætning ved opkøb af porteføljer
  • Besparelse på sager som sendes til fogedretten

Prioritering af arbejdsindsats med et inkassoscorekort

Virksomheden vil altid stå over for prioriteringsspørgsmål, hvor der skal prioriteres mellem indsats og det forventede udbytte. Her vil et inkassoscorekort kunne benyttes som et prioriteringsværktøj, sådan at de fordringer, som har den højeste sandsynlighed for at blive inddrevet, vil blive prioriteret. Denne prioritering vil sikre en højere inddrivelse pr. indsats ved brug af samme mængde ressourcer.

Inddrivelsesgrad med og uden scorekort

Grafen viser hvordan et inkassoscorekort kan medvirke til at inddrive flere fordringer med mindre indsats.

Prissætning ved opkøb af porteføljer

For virksomheder, der opkøber porteføljer, vil en score på hver enkelt debitor kunne bruges til prissætningen af en given portefølje. Da hver debitor vil blive vægtet ud fra en række parametre, vil prissætningen også være mere præcis sammenlignet med en prissætning på baggrund af en tilfældig stikprøveanalyse.

Besparelse på sager som sendes til fogedretten

Som alternativ til at trække alle debitorer i fogedretten, kan et inkassoscorekort benyttes til at filtrere de debitorer fra, som har mindst sandsynlighed for at betale. Dette vil for en kreditor betyde en besparelse på gebyr til fogedretten og advokatsalær, og dermed signalere god kundeservice samtidig med at inkassovirksomheden kan prioritere sin indsats mod de debitorer, der har en højere sandsynlighed for at betale.

Data til inkassoscorekort

Til udarbejdelse af inkassoscorekort analyserer vi alt det data, vi kan få stillet til rådighed fra inkassovirksomheden. Det kan f.eks. være:

  • Stamdata på klienten
  • Performance data
  • Kreditoroplysninger
  • Fordringen

Derudover indhenter vi en række eksterne data, herunder bureau-, demografiske-, tele- og OIS data.

Teglholm Allé 13, 2450 København SV T: 70275822 E: info(at)noitso.dk