Services

Score Engines Moduler

Score Engine kan sammensættes af en række moduler alt efter din virksomheds behov.

Score

Score Engine er udstyret med en algoritme til beregning af en credit score, der beskriver kundens betalingsevne - jo flere point kunden opnår, des større kreditværdighed har kunden. Der er mulighed for at specificere flere forskellige scorekort uafhængigt af hinanden, evt. i forhold til et produkt eller produktgruppe.

Kreditmaksimum

En score alene fortæller ikke, hvor stor kredit en kunde kan bære. Derfor er Score Engine udstyret med en motor, der ganske automatisk angiver dette.

Kreditpolitik

En virksomhed kan have forskellige produkter, hvor risikoen forbundet med disse produkter ligeledes er forskellige. Derfor er der mulighed for at afvikle forskellige kreditpolitikker i Score Engine.

Variabel rente

Med Score Engine er der mulighed for at stille en variabel rente, der afspejler risikoen forbundet med den enkelte kundes profil.

Eksterne serviceleverandører

Score Engine er forbundet til en række eksterne serviceleverandører med henblik på indhentning af personoplysninger. På nuværende tidspunkt er systemet integreret med RKI, CPR registret samt UC i Sverige, mens flere er på vej.

Løbende rapportering

For at have fingeren på pulsen med de generelle tendenser i markedet, bliver der med faste intervaller automatisk genereret rapporter til ledelsen og andre interessenter.

Teglholm Allé 13, 2450 København SV T: 70275822 E: info(at)noitso.dk